Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

micro TESE (microsurgical Testicular Sperm Extraction): η μέθοδος εκλογής και η καλύτερη ευκαιρία αζωοσπερμικών ανδρών για βιολογική πατρότητα


Πραγματοποιώ αυτή την επέμβαση στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη, όπου παρίσταται o εβρυολόγος με το φορητό μικροσκόπιο και εξετάζει άμεσα τον ορχικό ιστό που εξάγω, οπότε γνωρίζουμε άμεσα, από τη χειρουργική αίθουσα αν έχουμε υλικό, πόσο καλό είναι και για πόσους κύκλους ICSI επαρκεί. Έτσι αποφεύγεται και η εξαγωγή περιττού ιστού, αλλά εξαντλείται και η κάθε πιθανότητα που θα μας δώσει έστω και λίγα σπερματοζωάρια για χρήση σε εξωσωματική γονιμοποίηση. 

Η ανάπτυξη της μεθόδου της μικρογονιμοποίησης (ICSI) επέτρεψε σε άνδρες με μη αποφρακτική (εκκριτική) αζωοσπερμία να έχουν την ευκαιρία να γίνουν βιολογικοί πατέρες, κάτι που ήταν αδύνατον πριν από την εποχή της ICSI. Η ευκαιρία αυτή πλέον υπάρχει, γιατί γνωρίζουμε πως άνδρες πλήρως αζωοσπερμικοί, ακόμα και με τιμές FSH πολλαπλάσιες της φυσιολογικής, συχνά διατηρούν κάπου μέσα στους όρχεις τους μικρές εστίες σπερματογένεσης. Αυτές οι εστίες που μπορεί να παράγουν λίγα σπερματοζωάρια, μπορούν να προσπελαστούν μόνο με ανοικτή βιοψία όρχεος. Για πολλά χρόνια χρησιμοποιούνταν μόνο η κλασσική βιοψία όρχεος, που έχει πρόσβαση μόνο στον ορχικό ιστό που βρίσκεται επιφανειακά κάτω από τον ίδιο ελυτροειδή χιτώνα του όρχεος. Η εξέλιξη στον τομέα της ανεύρεσης σπέρματος σε αζωοσπερμικούς άνδρες μη αποφρακτικής αιτιολογίας, είναι η μικροχειρουργική λήψη, η οποία πραγματοποιείται με εξερεύνηση του ορχικού ιστού σε βάθος και με τη βοήθεια χειρουργικού μικροσκοπίου, με ισχυρή μεγέθυνση Χ10-Χ25. Είναι  ενδεικτικό για το πλεονέκτημα της μεθόδου έναντι της κλασσικής βιοψίας, ότι με τη micro TESE ανευρίσκεται σπέρμα σε ποσοστό ως και 35% σε άνδρες που είχαν υποβληθεί σε κλασσική βιοψία και δεν είχαν βρεθεί σπερματοζωάρια.

Χειρουργικό μικροσκόπιο

Τα πλεονεκτήματα της μικροχειρουργικής έναντι της κλασσικής βιοψίας είναι τα εξής:

Αναγνώριση (με τη χρήση της μεγέθυνσης) ανάγγειας περιοχής  για πιο αποτελεσματική αιμόσταση και σεβασμό της αιμάτωσης του οργάνου   
Αναγνώριση ανάγγειας περιοχής
Δυνατότητα ανεύρεσης  με σχετική ευκολία και σε μικρό χρόνο των σπερματικών σωληναρίων στα οποία έχουμε σπερματογένεση (αν φυσικά υπάρχουν): τα σωληνάρια αυτά έχουν μεγαλύτερη διάμετρο και διαφορετικό χρώμα και υφή από εκείνα που δεν παράγουν σπερματοζωάρια, φαίνονται παχύτερα και "γεμάτα".


Σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας ανεύρεσης σπέρματος ( πρώϊμα αποτελέσματα:  κλασσική 30 vs μικροχειρουργική 47%)
Amer M, Ateyah A, Hany R, Zohdy W  Prospective comparative study between microsurgical and conventional testicular sperm extraction in non-obstructive azoospermia: follow-up by serial ultrasound examinations. Hum Reprod. 2000 Mar;15(3):653
Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας βλάβης της αιμάτωσης του

όρχεος και επομένως προφύλαξη από τον πόνο και την ατροφία

λόγω αυξημένης ενδοορχικής πίεσης, καθώς και επίτευξη πιο

καθαρού από αίμα βιοπτικού υλικού 
Silber SJ   Microsurgical TESE and the distribution of spermatogenesis in non-obstructive azoospermia. Hum Reprod. 2000 Nov;15(11):2278-84


Αφαίρεση σημαντικά μικρότερης ποσότητας ορχικού ιστού και αντίστοιχα μικρότερη πιθανότητα για ανεπάρκεια ανδρογόνων λόγω πρωτοπαθούς ορχικής βλάβης, η οποία είναι συχνή σε ασθενείς με μη αποφρακτική αζωοσπερμία, μετά από επανειλημμένες βιοψίες
Πολύ μικρότερη ποσότητα ορχικού ιστού στη micro TESE σε σχέση με την κλασσική βιοψία
 

 Schill T, Bals-Pratsch M, Kupker W, Sandmann J, Johannisson R, Diedrich K.Clinical and endocrine follow-up of patients after testicular sperm extraction.  Fertil Steril. 2003 Feb;79(2):281-6.

Οι επιπλοκές που μπορεί να έχουμε μετά από μια micro TESE είναι:

   < 3 %  τοπικές επιπλοκές (αιμάτωμα)


   πιθανός υπογοναδισμός ( μειωμένη έκκριση τεστοστερόνης ) που μπορεί να εκδηλωθεί, εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος των όρχεων, είναι όμως μικρότερη η πιθανότητα σε σχέση με την κλασσική βιοψία.


διαταραχές στην αγγείωση του όρχεος, σε σημαντικά μικρότερο ποσοστό από την κλασσική ανοικτή βιοψία, αφού υπάρχει η δυνατότητα της λεπτομερούς απεικόνισης των αγγείων.

Σύγκριση αποτελεσμάτων micro TESE - κλασσικής βιοψίας στην ανεύρεση σπέρματος
                                                                                                            Ανεύρεση σπερματοζωαρίων
                                                                                                          Κλασσική                  micro TESE
Συνολικά                                                                                          16.7 - 45 %                    48 - 63 %


Σε αναστολή ωρίμανσης                                                                     35 %                             75 %


Σε περιπτώσεις παρουσίας μόνο κυττάρων Sertoli                          6 %                         33.9% 
                                                                                                   
                                               Colpi, ESAU Meeting 2003

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ μπορούμε να πούμε ότι η μικροχειρουργική λήψη σπέρματος είναι η μέθοδος εκλογής για άνδρες με μη αποφρακτική αζωοσπερμία, αφού σέβεται περισσότερο την αιμάτωση, απαιτεί εξαγωγή σημαντικά μικρότερης ποσότητας ορχικού ιστού άρα μειώνει κατά πολύ την πιθανότητα εμφάνισης υπογοναδισμού, αλλά κυρίως γιατί έχει κατά πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες ανεύρεσης και λήψης σπερματοζωαρίων, κάτι που για τους άνδρες αυτούς είναι ευκαιρία ζωής για την απόκτηση  βιολογικά  δικών τους  παιδιών.
     
      

Δεν υπάρχουν σχόλια: