Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Αζωοσπερμία και πατρότητα

 Και τώρα; τί; πώς; θα γίνω ποτέ πατέρας του δικού μου παιδιού;


Η αζωοσπερμία, η παντελής αδυναμία δηλαδή ανεύρεσης σπερματοζωαρίων στο εκσπερμάτισμα μετά από πολλαπλή επεξεργασία, μπορεί να οφείλεται είτε σε ορχική ανεπάρκεια , οπότε χαρακτηρίζεται ως αζωοσπερμία  παραγωγικού τύπου, είτε σε απόφραξη της γεννητικής οδού οπότε χαρακτηρίζεται ως αποφρακτικού τύπου αζωοσπερμία.
   Όταν ένας άνδρας μαθαίνει ότι πάσχει από αζωοσπερμία, ιδίως αν πρόκειται για παραγωγικού τύπου, υποβάλεται σε ένα έντονο ψυχολογικό στρες, καθώς νοιώθει να αμφισβητείται τόσο η ανδρική του ταυτότητα, όσο και η ικανότητά του για τη διεκπεραίωση του βασικότερου σκοπού του κάθε είδους πάνω στη γη, που δεν είναι άλλο από την αναπαραγωγή. Το βασανιστικό ερώτημα που κυριαρχεί στο μυαλό του είναι άν θα μπορέσει να αποκτήσει "δικό του" βιολογικά παιδί. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι με τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε πλέον και ειδικά με τη micro TESE σε συνδυασμό με ICSI (βλέπετε παρακάτω), μόνο ένα μικρό ποσοστό αζωοσπερμικών ανδρών πλέον δεν  μπορεί να βιώσει τη βιολογική πατρότητα.

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

micro TESE (microsurgical Testicular Sperm Extraction): η μέθοδος εκλογής και η καλύτερη ευκαιρία αζωοσπερμικών ανδρών για βιολογική πατρότητα


Πραγματοποιώ αυτή την επέμβαση στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη, όπου παρίσταται o εβρυολόγος με το φορητό μικροσκόπιο και εξετάζει άμεσα τον ορχικό ιστό που εξάγω, οπότε γνωρίζουμε άμεσα, από τη χειρουργική αίθουσα αν έχουμε υλικό, πόσο καλό είναι και για πόσους κύκλους ICSI επαρκεί. Έτσι αποφεύγεται και η εξαγωγή περιττού ιστού, αλλά εξαντλείται και η κάθε πιθανότητα που θα μας δώσει έστω και λίγα σπερματοζωάρια για χρήση σε εξωσωματική γονιμοποίηση. 

Η ανάπτυξη της μεθόδου της μικρογονιμοποίησης (ICSI) επέτρεψε σε άνδρες με μη αποφρακτική (εκκριτική) αζωοσπερμία να έχουν την ευκαιρία να γίνουν βιολογικοί πατέρες, κάτι που ήταν αδύνατον πριν από την εποχή της ICSI. Η ευκαιρία αυτή πλέον υπάρχει, γιατί γνωρίζουμε πως άνδρες πλήρως αζωοσπερμικοί, ακόμα και με τιμές FSH πολλαπλάσιες της φυσιολογικής, συχνά διατηρούν κάπου μέσα στους όρχεις τους μικρές εστίες σπερματογένεσης. Αυτές οι εστίες που μπορεί να παράγουν λίγα σπερματοζωάρια, μπορούν να προσπελαστούν μόνο με ανοικτή βιοψία όρχεος. Για πολλά χρόνια χρησιμοποιούνταν μόνο η κλασσική βιοψία όρχεος, που έχει πρόσβαση μόνο στον ορχικό ιστό που βρίσκεται επιφανειακά κάτω από τον ίδιο ελυτροειδή χιτώνα του όρχεος. Η εξέλιξη στον τομέα της ανεύρεσης σπέρματος σε αζωοσπερμικούς άνδρες μη αποφρακτικής αιτιολογίας, είναι η μικροχειρουργική λήψη, η οποία πραγματοποιείται με εξερεύνηση του ορχικού ιστού σε βάθος και με τη βοήθεια χειρουργικού μικροσκοπίου, με ισχυρή μεγέθυνση Χ10-Χ25. Είναι  ενδεικτικό για το πλεονέκτημα της μεθόδου έναντι της κλασσικής βιοψίας, ότι με τη micro TESE ανευρίσκεται σπέρμα σε ποσοστό ως και 35% σε άνδρες που είχαν υποβληθεί σε κλασσική βιοψία και δεν είχαν βρεθεί σπερματοζωάρια.

Χειρουργικό μικροσκόπιο

Τα πλεονεκτήματα της μικροχειρουργικής έναντι της κλασσικής βιοψίας είναι τα εξής: